เหตุฉุกเฉิน

Chiangmai Ram Hospital

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (เพียง 3 นาที)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งจัดว่าเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในเรื่องของโรงพยาบาลที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณภาพในระดับสากล ฺ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสูง ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย แพทย์และพยาบาลคอยดูแล รักษา และใส่ใจ

คลิกเพื่อดู แผนที่

 
 

สำนักงานเชียงใหม่

21 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. + 66 (0)53 224 333 โทรสาร. + 66 (0)53 224 493