Tel : + 66 (0)53 224 333 | Book Now! | Car service

Single Blog Title

This is a single blog caption
13 6月

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพิธีพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.สุชัย เก่งการค้า ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว ผู้บริหารและทีมงานโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพิธีพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่