Tel : + 66 (0)53 224 333 | Book Now! | Car service

CONTACT US

สำนักงานเชียงใหม่

21 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : + 66 (0)53 224 333
โทรสาร : + 66 (0)53 224 493

สำนักงานกรุงเทพฯ

14/1 ถนนอ านวยสงคราม แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email: อีเมล์: sales@lotuspskhotel.com
โทร : + 66 (0)2 669 2900-8
โทรสาร : + 66 (0)2 243 5177

ติดต่อเรา

ชื่อ*

อีเมล*

เรื่อง*

ข้อความ


ติดต่อเรา

Email: sales@lotuspskhotel.com
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)53-224-333


สำรองห้องพัก

Email: reservation@lotuspskhotel.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0)53-224-333


จองห้องพักออนไลน์

สำรองที่พัก
.