Tel : + 66 (0)53 224 333 | Book Now! | Car service

Blog 2 Columns

Caption placed here

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในงานบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ...
Continue Reading

Mr. Tourism Chiangmai Thailand International 2017

ในวันอังคารที่ 18 เม.ย 60 เวลา 19.00 น. กองประกวด Mr. Tourism Chiangmai Thailand International 2017 โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จัดงานประกวดนักท่องเที่ยวหนุ่มนานาชาติและชาวต่างชาติหนุ่มที่มาพักพิงอยู่ในประเทศไทย ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

การแสดงจากผู้ชนะการประกวดแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ (CGIFM) “Prize Winner Concerts”

จัดแสดงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 4:30pm เวลา 7:30 pm. สามารถขมได้ทั้งสองคอนเสิร์ต ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว